Fire Magic Left Flash Tube For Echelon & Aurora (790 & 660) - 24187-65L